Medlem Medlemskab

Kontingentsatser

Kontingentsatser pr. 1. januar 2023:

Fraktion:

DLF’s andel:

Kreds 9’s andel:

I alt:

1 – 3

223 kr.

371 kr.

594 kr.

4

75 kr.

73 kr.

148 kr.

6

94 kr.

59 kr.

157 kr.