Kreds 9

Kredsstyrelsen

Billede Af Kredsstyrelsen 2022

Vallensbæk Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 4 tillidsrepræsentanter, 1 kredskasserer og 1 kredsformand.
Derudover deltager de 3 tillidsrepræsentantsuppleanter i møderne.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper.  

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Merete Randskov (Egholmskolen)
Mobil 51 77 25 51
E-mail: mera@dlf.org
Kontaktperson vedr. barsel
Arbejdsmiljø ansvarlig
Ansvar for løn og ansættelsesforhold


Næstformand og kasserer:
Maria Kleis (Egholmskolen)
E-mail: mkleis@gmail.com
Kursus ansvarlig
Pædagogisk ansvarlig

 

 

Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: 

Jakob Torben Riis (Vallensbæk Skole)
E-mail: jako1927@valskoler.dk 

Maria Friis-Mikkelsen (Pilehaveskolen)
E-mail: 

Simone Christensen (Egholmskolen)
E-mail: simone1702@live.dk

Hans Jørgen Franks (Kirkebækskolen)
E-mail: hjf613@gmail.com