Kreds 9

Kredsstyrelsen

Vallensbæk Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 3 tillidsrepræsentanter, 1 kredskasserer og 1 kredsformand.
Derudover deltager de 3 tillidsrepræsentantsuppleanter i møderne.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper.  

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Merete Randskov (Egholmskolen)
Mobil 51 77 25 51
E-mail: mera@dlf.org
Arbejdsmiljø ansvarlig
Kontaktperson vedr. barsel

Næstformand:
Lasse Bredager (Vallensbæk Skole)
Mobil 26 27 14 22
E-mail: labr@dlf.org 

Kasserer:
Maria Kleis (Egholmskolen)
E-mail: mkleis@gmail.com
Kursus ansvarlig
Pædagogisk ansvarlig

Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: 

Stefan Brixstein (Pilehaveskolen)
E-mail: Brixstein@hotmail.com

Simone Christensen (Egholmskolen)
E-mail: simone1702@live.dk