Kreds 9

Kredsstyrelsen

Laerernes Hus 1

Vallensbæk Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 4 tillidsrepræsentanter, 1 kredskasserer og 1 kredsformand.
Derudover deltager tillidsrepræsentantsuppleanterne i møderne.

Kredsstyrelsen holder ca. 10 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper.  

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Merete Randskov (Egholmskolen)
Mobil: 27 64 99 17
E-mail: mera@dlf.org
Kontaktperson vedr. barsel
Arbejdsmiljø ansvarlig
Ansvar for løn og ansættelsesforhold


Næstformand og kasserer:
Maria Kleis (Egholmskolen)
E-mail: mkleis@gmail.com
Kursus ansvarlig
Pædagogisk ansvarlig

 

Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: 

Jakob Torben Riis (Vallensbæk Skole)
E-mail: jako1927@valskoler.dk 

Maria Friis-Mikkelsen (Pilehaveskolen)
E-mail: 

Louise Tofte Rasmussen (Egholmskolen)
E-mail: loui715q@valskoler.dk

Anne Thomsen (Kirkebækskolen)
E-mail: anne.thomsen19@outlook.dk