Kreds 9

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9 for medlemmer af kredsen.

Vallensbæk Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2024 kl. 16.30 på Frederiksdal i forbindelse med kredsens medlemskursus. 

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 26. februar 2024. 

Bilag udsendes via mail. 

www.dlfkreds9.dk