Kreds 9

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 kl. 16.00.

Grundet Corona-situationen afholdes den digitalt.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest onsdag den 10. marts 2021.

Beretning og bilag udsendes via mail.