Psykisk arbejdsmiljø

Læs om, hvilke tilbud Vallensbæk Kommune har ved stress/stressrelaterede sygdomme.

Stress og stressrelateret sygdom er meget alvorligt og kan i værste fald være invaliderende for den der rammes. Det er en svær sygdom at forholde sig til, for den er svært at se. Det er ikke som et brækket ben, der synligt bliver pakket ind i gips og har et fastlagt forløb mod helbredelsen. Derfor er man også meget ofte længe om at erkende, at man er syg. Mange, også omgivelserne, mener jo at man bare skal tage sig sammen!

Det man skal ”tage sig sammen til” er at få kontaktet sin leder og sygemeldt sig! En tommelfingerregel mht. stress og stressrelaterede sygdomme er, at jo længere tid man ikke gør noget, jo længere tid tager det at blive rask igen.
Husk at overholde Vallensbæk Kommunes retningslinjer for sygemeldinger.

Bliver man syg af stress/stressrelateret sygdom kan det være en god ide at sikre sig at få en lægelig vurdering af sin tilstand. Man skal altså henvende sig til sin egen læge og få en korrekt og fagligt begrundet sygemelding. Vær opmærksom på, at der ikke skal skrives en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen på dette tidspunkt! Det kommer først senere i forløbet, hvis ens leder anmoder om det jf. Vallensbæk Kommunes retningslinjer for sygemelding.

Kontakt også din TR eller din AMR som kan hjælpe dig med at holde styr på alle paragrafferne osv. 

Vallensbæk kommune har pr. 1. januar 2017 indgået aftale med firmaet Nordisk Krisekorps omkring psykologisk krisehjælp til kommunens medarbejdere ifm. voldsomme hændelser såsom røveri, ulykker, vold eller trusler. 

Nordisk Krisekorps kan desuden hjælpe med psykologisk bistand i forbindelse med arbejdsmæssige problemstillinger som stress og udbrændthed. 

Nordisk Krisekorps har en døgndækket vagttelefon, hvor almindelige forløb startes inden 3 dage, mens akutte forløb kan påbegyndes inden for 1 time. 

Henvisninger til psykolog forløb skal godkendes og visiteres via en direktør, en centerchefer eller lederen af HR & Personaleafdelingen. 

Rammen for psykologforløb:
Et samtaleforløb strækker sig typisk over 1-5 samtaler. Dialog med arbejdspladsen er en obligatorisk del af alle psykologforløb og derfor indgår en tre-parts samtale mellem medarbejder, leder og psykolog som en del af alle psykologforløb. 

Man kan også henvende sig til Danmarks Lærerforening, som har en rådgivningsordning. Man finder denne på http:/dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere vejledning er du altid velkommen til at kontakte din TR, din AMR eller Kredsen. Vi vil alle gøre vores bedste for at hjælpe dig.