Kreds 9 Kredskontoret

Om Vallensbæk Lærerkreds

Vallensbæk Lærerkreds udgør kreds 9 af Danmarks Lærerforening.
Kredsen har pt. 216 medlemmer, hvoraf 189 er lærere og børnehaveklasseledere og 27 er pensionister og efterlønnere.

Kredsens mål er

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser
  • at styrke sammenholdet mellem medlemmerne
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne

Vallensbæk Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 4 tillidsrepræsentanter, 1 kredskasserer og 1 kredsformand.
Derudover deltager 3 tillidsrepræsentantsuppleanter i møderne.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted én gang årligt.