AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING OG FREDAGSHYGGE DEN 13-3-20

Kære medlem

Kredsstyrelsen i Vallensbæk Lærerkreds har besluttet at udskyde vores generalforsamling, som skulle have fundet sted i morgen fredag den 13. marts 2020

På baggrund af Statsministerens nyeste anbefaling har kredsstyrelsen derfor vurderet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamling. Vi er nødt til at agere ansvarsfuldt og vise den hensyntagen, der er nødvendig overfor samfundet, sundhedssystemet og de borgere, der er mest sårbare overfor virusset.

Generalforsamlingen i Vallensbæk Lærerkreds udskydes på ubestemt tid og vil blive genindkaldt, når det vurderes forsvarligt. Genindkaldelse vil ske i henhold til foreningens vedtægter.

Det betyder rent formeldt, at beslutninger, der skulle være truffet på generalforsamlingen – herunder vedtagelse af kontingent, regnskab samt valg – vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes. Indtil generalforsamlingen er afholdt, vil de nuværende valgte fortsætte i deres funktioner.

Vi håber på alles forståelse for den valgte beslutning, du er som altid velkommen til at kontakte Vallensbæk Lærerkreds, hvis du har spørgsmål.

 

På vegne af kredsstyrelsen

Merete Randskov

Formand

 

 

Målgruppe