Seniordage

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i (bemærk der regnes i kalenderår, ikke skoleår)

  • 2 dage i det kalenderår, man fylder 60 år
  • 3 dage i det kalenderår, man fylder 61 år
  • 4 dage i det kalenderår, man fylder 62 år eller derover.

Man har ret til at afholde dagene som hele eller halve dage eller efter aftale mellem lærer og leder også i tier.

Afholdelse efter samme regler som for omsorgsdage, d.v.s. så tidligt som muligt skal der aftales. 

Den ansatte, der ikke ønsker at gøre brug af seniordage, kan senest 1. oktober året forud vælge at konvertere seniordagene til en årlig bonus eller en ekstraordinær pensionsindbetaling. (Der kan ikke indbetales til en forhøjelse af tjenestemands-pensionen). Bonusudbetaling sker ved kalenderårets udløb og beregnes med aktuel timeløn. (1 dag = 7,4 timer).