Samarbejdsproblemer

Når samarbejdet knirker, skal der gøres noget. De medarbejdere, som har problemer med hinanden, har ansvaret for at løse problemerne. Sker det ikke, vil arbejdsgiveren før eller senere gribe ind og ofte fjerne den ene eller begge parter fra arbejdspladsen.

Samarbejde er vigtigt, og du skal samarbejde med både elever, forældre, kolleger og ledelse. Sammen har I fælles ansvar for, at der er et godt arbejdsklima i skolen som helhed og i de enkelte klasser.

Er der ansatte, som saboterer samarbejdet eller nægter at samarbejde, er det tjenesteforseelse. Det betyder, at arbejdsgiveren kan komme efter de pågældende med sanktioner. Manglende vilje til samarbejde kan være afskedigelsesgrundlag. Men det kan også ske, at alle gør deres bedste og alligevel fungerer samarbejdet ikke. Der er f.eks. et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som ingen kan klandres for. Man taler nogle gange om, at kemien ikke fungerer.

Der skal tages fat på problemerne

Det er vigtigt, at parterne på arbejdspladsen erkender, når der er problemer i samarbejdet. Hvis ikke, har man ikke mulighed for at gøre noget ved dem. Hvis der er enighed om det på arbejdspladsen, kan man bede Danmarks Lærerforening om hjælp til at få overblik over problemerne og få råd om, hvordan man kan løse dem. 

Hvis de personer, som har problemer med hinanden, ikke får dem løst, må de forudse, at arbejdsgiveren griber ind, og der kan blive tale om, at bringe samarbejdet til ophør. Det kan ske ved at én eller flere ansatte afskediges eller flyttes til en anden skole i kommunen.

Få hjælp

Kontakt din sikkerhedsrepræsentant, hvis du oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvis du oplever, at du personligt er ved at komme i klemme samarbejdsmæssigt, skal du kontakte kredsen. Du kan også få hjælp ved at ringe til Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.