Nye regler for sygefravær

Se de nye regler for sygefravær.

 

I gamle dage meddelte man sin arbejdsgiver, at man var syg. Man passede sin sygdom evt. sammen med egen læge. Var man syg i mere end 14 dage kunne arbejdsgiveren bede om en lægeattest (varighedserklæring), som angav sygeperiodens forventede længde.

Når man havde været syg i flere perioder eller 30 dage, blev man indkaldt til en sygesamtale med sin leder. En samtale hvis formål var at afdække, om der var noget på arbejdspladsen, der havde indflydelse på sygefraværet.

Når man så blev rask, vendte man tilbage til arbejdet.

Nu og fremover:

Kort sygefravær:

Du melder dig syg som hidtil, passer din sygdom evt. i samråd med læge, du bliver rask og genoptager dit arbejde. (ingen ændring).

Længerevarende sygefravær:

Sygesamtale:

Senest efter 4 ugers sygdom skal der være afholdt en sygesamtale – en samtale mellem dig og din leder.

Formål er at drøfte din tilbagevenden til arbejdet samt at skaffe oplysninger til din bopælskommune.

Herefter vi der være forskellige regler og tiltag afhængig af din aktuelle sygdomssituation.

Såfremt du bliver syg og formoder, det bliver længerevarende, anbefaler vi, du tager kontakt til din tillidsrepræsentant eller kredsen.