Erstatningsferie

Hvordan er reglerne, hvis jeg bliver syg i ferien? Ansatte, som bliver syge før tidspunktet for den officielle ferieperiodes start, og som stadigvæk er sygemeldt, når ferien starter, er berettiget til at få ferien suspenderet. Sygemelding skal ske til skolens kontor.


Sygedage i ferien betragtes normalt som feriedage. Er den ansatte derimod syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, vil vedkommende være berettiget til at få ferien i sygdomsperioden suspenderet og udskudt til senere afholdelse.

For at kunne kræve ferien udskudt til senere afholdelse skal den ansatte være syg ved feriens påbegyndelse, det vil sige han sygemelder sig over for arbejdsgiveren normalt senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Det er vigtigt, at sygemeldingen foreligger hos ansættelsesmyndigheden inden det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag. Kredsene er opfordret til at aftale med ansættelsesmyndigheden, hvordan man skal sygemelde sig i tilfælde, hvor man ikke kan benytte den sædvanlige procedure.

Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan ferien – når sygdommen opstår i ferien – suspenderes efter tilladelse af ansættelsesmyndigheden. Ved afgørelse af, hvorvidt sådan suspension kan foretages, skal der eksempelvis tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorlig karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under udførelsen af tjenesten.